اناتومی سروگردن جز مباحث اصلی اناتومی بوده و در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مختلف منجمله اناتومی مورد استفاده قرار می گیرد.لذا مطالعه درست و صحیح این درس از ملزومات اناتومی می باشد.

 

جزوه اناتومی سروگردن که توسط دکتر ابوطالب فراهم شده است حاوی مطالب بسیار مفید و کاربردی در زمینه اناتومی سروگردن می باشد که با بیانی ساده و گیرا مطالب را به داوطلب آموزش می دهد.

در این جزوه از شکلهای مناسبی برای تفهیم مطالب استفاده شده است و دانشجو را برای یادگیری سریعتر و بهتر یاری می کند.

جزوه اناتومی سروگردن برای رشته های اناتومی فيزيولوژي علوم پايه پزشكي و دندان پزشكي مورد استفاده مي باشد و امار قبولي بالايي در امتحانات را به همراه داشته است.

مطالعه اين جزوه را به تمامي داوطلبان توصيه اكيد مي نماييم

موفق و پيروز باشيد. 

جهت تهيه اين جزوه مي توانيد 

يا ایمیل زیر با دکتر ابوطالب در تماس باشید.

Habootaleb92@gmail.com